Vizyonumuz ve Misyonumuz

MİSYONUMUZ

Ülkemizin gerek iç,  gerekse dış pazarlarda faaliyet gösteren  küçük ve orta ölçekli (KOBİ), ticari, sınai ve hizmet işletmeleri ile benzeri yabancı kuruluşlara Muhasebe, Mali Müşavirlik, Finans ve ilgili Denetim hizmetlerini ;

  1. Ülke ve uluslararası düzeyde TMSK (Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu) tarafından yayınlanan UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) ya da TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları) ve TMS (Türkiye Muhasebe Standartları)  çerçevesinde ;

  1. A.  (01.09.1978 – 31.03.1980 döneminde mali yönetici, 09.05.1980’ den itibaren Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) olarak bu uzun sürede oluşan üstün bilgi ve tecrübe birikimini, geniş network’ u diğer bir deyişle interlandı istişareli olarak kullanmak,  en iyi muhasebe programlarını kullanarak,  ve özellikle MS Office Excell programları ile takip, kontrol ve organize ederek vergisel,  sabit ve değişken gider bazında en iyi mali çözümleri üretmek, şirketin menfaatlerini optimize etmek,

  1. B.  Yaptığımız tüm hizmetlerde innovasyon (artı bir değer) yaratmak,

  1. C.  Finansal tabloların Vergi dairesine bilgi vermenin daha da ilerisinde hissedarların yatırdıkları sermayenin getirisini analiz edebilecek, hissedarları uyarabilecek ve ikaz edebilecek bir içerikte olmasını sağlamak, bunlardan biri olarak SWOT analizi yapmak;

(S) Strenghts-Kuvvetli taraflar,

(W) Weaknesses-Güçsüz yanlar,

(O) (Opportunities-Olanaklar, fırsatlar),

(T) (Threats-Tehlikeler)

VİZYONUMUZ

Hizmet sunumunda, misyonumuza uygun olarak akademik kariyerimize ilaveten 35 yıllık uzun sürede oluşan üstün bilgi ve tecrübe birikimini ve buna ilave olarak geniş network’ ümüzü /interland’ımızı geniş bir istişareli alanda kullanarak;

  1. Vergi ve mali alanda çözümler, avantajlar ve analizler üretmek,
  2. Mesleki basılı ve interaktif tüm bilgi kaynaklarını (kitap, dergi, makale, dergi abonelikleri, resmi kurumların web siteleri ve resmi gazete) güncel olarak izleyip bu kaynaklarını hizmetlerimize entegre ederek Vergi ve mali alanda innovasyon oluşturmak,
  3. SWOT raporlama, finansal tablo analizleri, yönetim muhasebesi raporları vb. hizmetleri sözleşmeye bağlı olarak yapıp üst düzeyde sunarak müşteri memnuniyetini oluşturmaktır.